ارسال پاسخ 
 
رتبه موضوع:
  • 6 رأی - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لغات کاربردی زبان انگلیسی
Oct-28-2009، 10:34 AM (آخرین تغییر در این ارسال: Oct-28-2009 10:37 AM توسط pegah.)
ارسال: #16
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
در انگلیسی از اشکال مختلف فعل های GET , MANAGE, GOING , INVOLVE, زیاد استفاده میکنند. یعنی شما این افعال را زیاد میشنوید. من اینجا چند کاربرد از فعل GET براتون میگذارم. بقیه شو از دیکشنری پیدا کنید و دقیق بخونید. این را مطمئن باشید از 100 درصد پایه موفقیت در اینجا، 90 درصدش را روان بودن در زبان انگلیسی شامل میشه.!!!!
البته های لایت هم کرده بودم که اینجا نشون نمیده. در ضمن همه شون هم رایجند.
-
Receive
She got lots of presents.
What did you get for Christmas?
We get a lot of junk mail.
- Obtain
To obtain something by finding it, asking for it, or paying for it:
We need to get help quickly!
It would be a good idea to get professional advice.
You may be able to get a grant from the local authority.
He cleared his throat to get our attention.
--get something for somebody
I want you to get some information for me.
-- get somebody something
His father managed to get him a job at the local factory.
- Bring
To bring someone or something back from somewhere:
Run upstairs and get a pillow.
I went back into the office to get a pen.
Shall I go and get the phone book?
--get somebody/something from something
She's just gone to get the kids from school.
--get something for somebody
I'll get a towel for you.
--get somebody something
I'll get you a chair.
- Buy
a) To buy something:
Where did you get that jacket?
Get something for somebody
Joe's going to get tickets for all of us.
Get somebody something
While you're out, could you get me some batteries?
Get yourself something
He's just got himself a new van.
Get something from something
I usually get vegetables from the supermarket.
Get something for $20/£100/50p etc
You can get a decent PC for about £500 now.
It's a lovely coat, and I managed to get it cheap in the sales.
--Spoken to pay for something for someone else:
I'll get these drinks.
--to buy a newspaper regularly:
My parents always used to get the Daily Telegraph.
Money
--To receive money for doing work:
Hospital doctors get a minimum of £50,000 a year.
He gets £4 an hour for stacking shelves.
--to receive money when you sell something
get £100/$200 etc for something
You should get a couple of hundred pounds for your old car.
Did you get a good price for it?
Feeling
--Have a feeling/idea: To start to have a feeling or an idea:
She began to get an uncomfortable feeling that she was being watched.
I got a terrible shock when I saw how ill he looked.
I got the impression that everyone was fed up with us.
- Get pleasure from/out of something
She gets a lot of pleasure from her garden.
Have/experience:
To have, do, or experience something:
You don't get enough exercise.
I never get time to read these days.
The west of the country gets quite a lot of rain.
We might get the chance to go to America this year.
Illness
I got flu last winter and was in bed for three weeks.
She was worried she might get food poisoning.
To achieve something:
I got 98% in my last math’s test.
the person who gets the highest score
- Receive a punishment
He got ten years in prison for his part in the robbery.
- To arrive somewhere:
What time will we get there?
We didn't get home until midnight.
We got to Paris that evening.
- Reach a point
I've got as far as chapter 5.
I couldn't wait to get to the end of the book.
Where have you got up to in the story?
It was disappointing to lose, having got this far in the competition.
- If you get somewhere, or if an action gets you somewhere, you make progress:
I think we're getting somewhere at last.
We didn't seem to be getting anywhere.
I've tried arguing, but it got me nowhere.
- Move
Get out of my house!
We managed to get past the guards.
They shouted at us to get back.
Peter got to his feet (=stood up).
- To make something or someone move to a different place or position, especially with some difficulty:
I couldn't get the disk out of the computer.
Could you help me get the wardrobe up the stairs?
We must get food and emergency aid into the area as quickly as possible.
- To travel somewhere on a train, bus etc:
You can get a bus to the station.
I got the 9:15 from London to Edinburgh.
- To change to a new feeling, situation, or state [= become]:
Don't get upset.
She soon got bored with the job.
He calmed down as he got older.
Eat your dinner before it gets cold.
This is getting silly.
- get to be something informal:
It's getting to be a problem.
- To make someone or something change to a new feeling, situation, or state:
Sometimes she gets me so angry!
Don't get the children too excited.
He was terrified of getting her pregnant.
It took them fifteen minutes to get the boat ready.
- Get hurt/broken/stolen etc
You might get hurt if you stand there.
Mind the camera doesn't get broken.
My dad got killed in a car crash.
I knew I would get shouted at if I was late home.
This is a question we very often get asked.
- To accidentally make someone or something experience something:
You're going to get us all killed!
Mind you don't get yourself burned.
- To do something, or arrange for it to be done:
I need to get the washing machine fixed.
We must get this work finished on time.
- Make something do something
I couldn't get the engine to start.
get something doing something
We got the lawn mower working again eventually.
- Make somebody do something
I'll get Terry to check the wiring for me.
We couldn't get him to sign the agreement.
get somebody doing something
In the end, we got the children clearing the playground.
- Understand
I don't think she got the joke.
I don't get it - it doesn't make sense.
get what/how/who etc
I still don't get how she knew about the meeting.
- cook
She's just getting lunch.
- get somebody something
Shall I get you a sandwich?
- to be able to receive a particular radio signal, television station etc:
Can you get satellite TV here?
- answer the door/telephone:
Can you get the phone?
- catch somebody
The police got him in the end.
- hurt/kill somebody
The other gang members threatened to get him if he went to the police.
I'll get you for this!
- Trick somebody
I got you that time!
- If you get someone on the telephone, they answer the telephone when you have made a call, and so you talk to them:
I tried phoning him at work, but I just got his secretary
.

لاتاری 2008
شماره پرونده: ***14
مصاحبه: روزهای پایانی ماه آگوست
دریافت ویزا: 13 روز بعد از مصاحبه
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : admin، rs232، honareirani، Hojjat، ChairMan، kavoshgarnet، REZAX
Oct-30-2009، 01:49 AM
ارسال: #17
RE: ویدئویی برای اصلاح لهجه انگلیسی
(Oct-28-2009 07:26 AM)admin نوشته است:  برای مشاهده باید عضو سایت باشید
لینک ثبت نام
----
جالب بود روی حروفی که ایرانی ها با شدت زیادی تلفظ می کنند تاکید داشت. من فکر می کنم توی فیلم 24 شهره آغداشلو نیز بعد از سالیان سال آنهم با آن کار حرفه ای که نیاز به افزایش مهارتهای زبانی ویژه ای دارد، در تلفظ کمی (خیلی کم ) هنوز مشکل دارد. من کارشناس نیستم و زبان من هم زیاد خوب نیست ولی متوجه شدم.
من فکر می کنم خودم هیچوقت تلفظ th اول کلمات رو هیچوقت یاد نگیرم.

مردم كنوني كه دلم تا چندي پيش مرا به سوي ايشان مي كشاند، با من بيگانه‌اند... مرا از تمامي سرزمين‌هاي پدري و مادري رانده‌اند.
از اين رو اكنون سرزمين فرزندانم را دوست مي‌دارم و بس؛... در فرزندانم مي‌خواهم جبران آن كنم كه فرزند پدرانم بوده‌ام؛ و در تمامي آينده جبران اين اكنون را

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : rs232، ChairMan
Oct-30-2009، 01:58 AM
ارسال: #18
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
کاوشگر جان. تلفط th خیلی ساده است. فقط کافی است که قسمت بالا و جلوی زبانتان را به لبه دو دندان پیشین بالایی بچسبانید. در واقع وقتی شما میگویید T همین کار را با ریشه دو دندان پیشین بالایی انجام میدهید و برای TH فقط کافی است زبانتان را پایین تر آورده و به لبه دو دندان پیشین بچسبانید.
امیدوارم این روش به شما کمک کند که بتوانید TH را بدرستی تلفظ کنید.
مشاهده سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : kavoshgarnet، سارا کوچولو، ChairMan، Jav3، پروا
Oct-30-2009، 02:36 AM
ارسال: #19
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
راستش من هم خیلی وارد نیستم اما تا جایی که من دیدم و شنیدم، شهره آغداشلو هم توی تلفظ کمی مشکل داره هم توی لهجه خیلی مشکل داره.

برای مشاهده باید عضو سایت باشید لینک ثبت نام
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : ChairMan، kavoshgarnet
Oct-30-2009، 03:27 AM (آخرین تغییر در این ارسال: Oct-30-2009 02:36 PM توسط saeedhei.)
ارسال: #20
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN
اصطلاح اول
About to --- ready to; on the verge of
آماده برای، در شرف

EXAMPLE 1: it’s a good thing Bob left the furniture store when he did. Peter was so angry, he was about to throw a dining room chair at him
مثال 1: فکر خوبی بود که باب مغازه مبل فروشی را ترک کرد. پیتر آنقدر عصبانی بود که آماده شد صندلی اتاق نشیمن را به طرفش پرتاپ کند.

EXAMPLE2: I’m glad you’re finally home. I was just about to have dinner without you
مثال 2: خوشحالم که بالاخره به خانه آمدی درست داشتم آماده می شدم شام را بدون تو صرف کنم.

مترجم آنلاین: http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp

موفق و تندرست باشید .

شماره پرونده: 2014AS3### ABD/تاریخ مصاحبه: 16مارچ(3) 2014/تعداد نفرات کیس: 2 نفر/چک خوردیم.
بزرگترین شجاعت صبر است .
پول خورده درشت.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : babakped، ChairMan، سارا کوچولو، Hossein81
Oct-30-2009، 11:38 AM
ارسال: #21
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
دوستان اگر میخواهید به بهترین شکل ممکن کلمات رو تلفظ و در نهایت آنها رو در جمله به صورت درست و با لحجه به کار ببرید، تنها راهش گوش دادن listening های مختلف (مثلا دانلود اخبار از سایت voa و گرفتن متن همون اخبار از سایت 51voa.com)، و دیدن فیلم های مختلف البته با دقت و با هدف یادگیری زبان هست.
سعی کنید یه فیلم رو چند بار ببینید تا بخواهید چند فیلم رو سر سری ببینید. مثلا یکبار فیلم رو ببینید تا موضوع بیاد دستتون و روابط رو بشناسید،بار بعد سعی کنید مکالمات رو بخاطر بسپارید، دفعه بعد فیلم رو با تایتل انگلیسی ببینید و نت(یادداشت) بردارید، دفعه بعد فیلم رو میبینید که حداقل 90% مکالمات رو میفهید، سعی کنید مکالمات رو عین عین خوشان تقلید کنید، حتی تن صداشون. و در آخر یکبار دیگه فیلم رو نگاه کنید و میبیند که تمام مکالمات برایتان مثل آب خوردن میشن!با این روال، با یک تیر چند نشون رو میزنید.
با دیدن چندتا فیلم(10،8،7 تا) تقریبا لیسنینگتون خیلی قوی میشه و فیلمهای بعدی رو خیلی خوب میفهمید. درسته که وقت گیر و خسته کننده هست و باید 5 بار فیلم رو ببینید ولی جواب دهی این راه خیلی راهتر و بیشتر و سریعتر از راههای دیگه هست.
یه نکته دیگه دیگه هم که باید بگم، آموزش مکالمه انگلیسی نصرت هست. درسته چیز زیادی یاد نمیده، ولی 2 مزیت بسیار بزرگ داره:
1. اینکه شما میتونید خیلی سریع جمله بدی کنید.
2. تلفظ شما در مدت کوتاهی بسیار بسیار قوی میشه.مخصوصا اینکه تلفظهاش آمریکایی هست.
باور کنید من 80% سرعت و تلفظهایم رو مدیون همین مجموعه نصرت هستم. سعی کنید وقتی از شما میخواهد که تکرار کنید، دقیقا مثل یه طوطی تقلید کنید.حتی شده 100 بار تکرار کنید. من خودم بارها اعصابم رو خورد کرده که نتونستم مثل خودش با لحجه بگم، ولی با تمیرین زیاد اینکار امکانپذیر هست. من الان لگه یکی با لحجه فارسی انگلیسی صحبت کنه، تعجب میکنم که نمیتونه با لحجه لحجه آمریکایی یا بریتانیایی صحبت کنه!
من بعد از سالها که عقده ای شده بودم و داشتم دلسرد میشدم، پریروز تو کلاس زبانم بحث لحجه شد و استادم گفت که محمد(من) خیلی خوب میتونه لحجه آمریکایی رو تقلید کنه . این رو فقط این استادم فهمید چون 20 سال انگلیس بوده و از این چیزها سر در میاره. بقیه بچه ها وحشتناک فارسی صحبت میکنند، به خدا وقتی بچه ها صحبت میکنند آزارم میدن. البته جالب هست اینکه هر چه سن بالاتر میره علاقه و استعداد آدم برای یادگیری لحجه هم کم میشه. بچه های کلاس من همه لیسانسه و سن بالا هستند(30 ت 40).
آخرین مورد هم بگم که تو گلوم گیر کرده...
برای بهتر صحبت کردن باید به دو نکته توجه کنیم:
1.ما در انگلیسی یک سری سیلابل استرسهایی که داریم که باید کشش و تکیه ها و تشدیدها(توجه بیشتر) رو روی اونها قرار بدیم. دقت کنید که ما در انگلیسی تشدید نداریم. مثلا در کلمه Japan ، استرس روی بخش دوم. پس باید اینطوری تلفظ کنیم: جپن نه جپن. اینها رو فقط باید در لیسنینگها یاد گرفت. با همون فن سعی و تلالش برای همانند گویی.
2.یکسری اینتونیشن(intonation) یا همون لحن گفتگو هست. مثلا لحن پرسشی ما ایرانی ها با آمریکایی ها متفاوت هست.موجهای سینوسی یا خطوط شکسته نوارهای قلب رو ببینید، که بالا و پایین میشن، شما هم باید یاد بگیرید که چطور صدایتن را در جمله بالا و پایین کنید.

معمولا آمریکایی ها بیشتر کلمات رو میارن تو بینی و تلفظ میکنن و بریتانیایی ها برعکس از ته گلو(هنجره) کلمات رو ادا میکنند. همونطور که آرش خان هم فرمودند، مثلا کلمه beautiful در بریتانیایی(british) اینطور تلفظ میشه: بیوتیفول. ولی در امریکن(american) میگن: بیودیفول. البته این "د" باید بسیار رقیق کفته بشه تا مرز نابودی. یه راه بسیار عالی این هست که اول تکان(لرزش) زبان در تلفظ "ر" فارسی رو بگیم.
ما کلا "ر" ای که زبانمان رو تکان بدهد در انگلیس نداریم و به صورت "ر" باکلاس خوانده میشه Big Grin .ولی در امریکن با کمال نا باوری این صدا وجود داره، البته فقط در حدود یک یا دو تکان(لرزش) زبان. مثلا در جمله هایی مثل: I want to go to the mall but I don't have any money. در اینجا but I don't اینطوری تلفظ میشه: بارای دنت.

در مورد تلفظ th هم ما سه حالت داریم:
1. صدای "ث"(درعربی) که همان" س" نوک زبانی هست. مثلا healthy که هلثی تلفظ میشه.
2. صدای "ظ" (در عربی) که همان "ز" نوک زبانی هست. مثلا them که ظم تلفظ میشه.
2. صدای "د" که همون د خودمون هست.مثلا brother که برادر (روی ب و د کسره بگذارید) تلفظ میشه، البته مورد 1 و 2 خیلی وقتها به جای همدیگه به کار میرن. میشه گفت همیشه. البته درست ترش همون مورد 2 هست.
پس هر وقت th دیدید، فکر "ت" یا "س" یا "ز" رو از سرتون بکنید بیرون.
نوشته های آر اس خان هم کاملا درست هست در مورد girl و ...
درسته سخته ولی یاد میگیرید، مگه از من چی کم دارید؟مطمئن باشید چیزی که من یاد گرفتم، شما هم 100% یاد میگیرید.
من قصد دارم یه مجموعه آموزشی برای تلفظ ها در انگلیسی بسازم. اگه آماده شد حتما در اختیار عزیزان قرار میدم تا شاید کمک کوچکی از طرف من به دوستان خوبم باشه!!!
موفق و موید باشید...
مشاهده سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : saeedhei، kavoshgarnet، ChairMan، Anahid، sh-b، sib 24، Hossein81، ساری، mama2030
Oct-30-2009، 02:30 PM (آخرین تغییر در این ارسال: Oct-30-2009 02:37 PM توسط saeedhei.)
ارسال: #22
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN
اصطلاح دوم
After all --- despite everything; when everything has been considered; the fact is
بعد از همه این حرفها، وقتی همه چیز در نظر گرفته شد، حقیقت اینه

EXAMPLE1: You’d better invite Ed to your party . After all, he’s a good friend
مثال1: بهتره که اد را به مهمانی دعوت کنی، بعد ار همه این حرفها، اون دوست خوبیه

EXAMPLE2: It doesn’t matter what your boss thinks of you. After all, you’re going to quit your job anyway
مثال2: مهم نیست که رئیست درباره تو چی فکر می کنه، حقیقت اینه که تو به هرحال می خواهی شغلت را ترک کنی

مترجم آنلاین: http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp

موفق و تندرست باشید .

شماره پرونده: 2014AS3### ABD/تاریخ مصاحبه: 16مارچ(3) 2014/تعداد نفرات کیس: 2 نفر/چک خوردیم.
بزرگترین شجاعت صبر است .
پول خورده درشت.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : usa.lover، ChairMan، سارا کوچولو
Oct-30-2009، 11:23 PM (آخرین تغییر در این ارسال: Oct-30-2009 11:26 PM توسط kavoshgarnet.)
ارسال: #23
Cool RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
(Oct-30-2009 01:58 AM)rs232 نوشته است:  برای مشاهده باید عضو سایت باشید
لینک ثبت نام
بسیار سپاسگزارم. من دو دندان پیشین ندارم. روکش بود اذیت می کرد و هیچ دکتری موفق به نجاتشان نشد.

دوستان سی دی های آموزشی Learn To Speak English خیلی خوبه هم برای مکالمه و هم برای گرامر و ... احتیاجی هم به کتاب و معلم و دفتر و مداد نداره
روش کارش به این صورت است:
1- با کلیک بر روی لغات هر درس آن را به لهجه آمریکایی تلفظ می کند.
2- با کلیک بر روی متن متن مربوط به آن درس را که لغات فوق را در بر می گیرد می خواند
3- با کلیک بر روی ضبط صدا صدای شما را ضبط و با لهجه اصلی مقایسه می کند و با عقربه نتیجه را به شما نشان می دهد.
4- یک دیالوگ دو نفره برای هر درس دارد.
5- یک سری تستها و تمرینها به صورت اکتیو دارد که بعضی از آنها از شما سوال می کند و شما باید پاسخ را در میکروفن بگویید و در صورت درست بودن به شما نمره و اجازه ادامه می دهد.
6- در آخر هر درس هم با توجه به به دیالوگ درس به صورت اکتیو با شما مکالمه می کند و شما باید در میکروفن پاسخ بدهید و اگر درست جواب دهید آن درس را پاس کرده اید.
7- در بین درس گرامر و در انتها بازی دارد (به گمانم نسخه جدید بازی را حذف کرده)
8- یک قسمت برای تمرینات آوا شناسی و تلفظ دارد.
9- و یک قسمت هم فیلم تصویری با توضیحات گزارش گونه از شهرهای آمریکاست.

من مدتهاست که از آن استفاده نکرده ام و ممکن است جابه جا گفته باشم و یا اشتباه داشته باشم. ولی در مجموع بسیار عالی است و به کسانی که از متوسط به پایین هستند توصیه می کنم حتما استفاده کنند.

مردم كنوني كه دلم تا چندي پيش مرا به سوي ايشان مي كشاند، با من بيگانه‌اند... مرا از تمامي سرزمين‌هاي پدري و مادري رانده‌اند.
از اين رو اكنون سرزمين فرزندانم را دوست مي‌دارم و بس؛... در فرزندانم مي‌خواهم جبران آن كنم كه فرزند پدرانم بوده‌ام؛ و در تمامي آينده جبران اين اكنون را

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : usa.lover، saeedhei، sh-b، ChairMan، Hossein81
Oct-31-2009، 02:06 AM (آخرین تغییر در این ارسال: Oct-31-2009 02:12 AM توسط saeedhei.)
ارسال: #24
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN

اصطلاح سوم
At least --- anyway, the good thing is that...1
به هرحال، خوبیش به اینه که، حداقل، دست کم

EXAMPLE1: we’ve run out of coffee, but at least we still have tea
مثال1: ما قهوه تموم کردیم ولی خوبیش به اینه که هنوز چای داریم

EXAMPLE2: Tracy can’t afford to buy car, but at least she has a good bicycle
مثال2: تریسی توانایی خرید ماشین نداره، اما خوبیش به اینه که دوچرخه خوبی داره

NOTE: The second definition of this phrase is “no less than”: There were at least 300 people waiting in line to buy consert tickets
توجه: دومین تعریف این عبارت "دست کم" است: دست کم 300 نفر در صف منتظر بودند که بلیط کنسرت را بخرند .

مترجم آنلاین: http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp
موفق و تندرست باشید.

شماره پرونده: 2014AS3### ABD/تاریخ مصاحبه: 16مارچ(3) 2014/تعداد نفرات کیس: 2 نفر/چک خوردیم.
بزرگترین شجاعت صبر است .
پول خورده درشت.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : usa.lover، ChairMan، kavoshgarnet، سارا کوچولو
Oct-31-2009، 10:26 AM
ارسال: #25
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
یه سوال؟
دوستان لهجه بریتیش بهتر هست یا آمریکایی؟
شما کدام رو ترجیح میدهید؟
مشاهده سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
Oct-31-2009، 11:51 AM (آخرین تغییر در این ارسال: Oct-31-2009 11:52 AM توسط usa.lover.)
ارسال: #26
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
نوید جان یه نکته بگم که شما هیچ وقت نمیتونید با لهجه بریتانیایی صحبت کنید چون هم خیلی سخت هست و هم چندش آور.
بابا امریکن رو بچسب، می مالونند همه چیز رو به هم میره، هم راحت هست هم دلنشین! تازه هر روز هم داره آسونتر میشه. خیلی از اصطلاحات کلمات،گرامرها و فرمهاشون هم آسونتر از بیریتیش هست.
مشاهده سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : ChairMan، saeedhei، kavoshgarnet، Hossein81
Nov-01-2009، 12:23 AM (آخرین تغییر در این ارسال: Nov-01-2009 12:24 AM توسط saeedhei.)
ارسال: #27
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN

اصطلاح چهارم
to) break the news --- to make something know
خبر دادن

EXAMPLE1: Samantha and Michael are getting married, but they haven't yet broken the news to their parents
مثال1: ساماتا و میشل دارند ازدواج می کنند اما هنوز به والدینشان خبر نداده اند

EXAMPLE2: You'd better break the news to your father carefully. after all, you don't want him to have a heart attack!1
مثال2: بهتره با دقت به پدرت خبر بدی. حقیقت اینه که نمی خواهی او دچار حمله قلبی بشه!

مترجم آنلاین: http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp
موفق و تندرست باشید.

شماره پرونده: 2014AS3### ABD/تاریخ مصاحبه: 16مارچ(3) 2014/تعداد نفرات کیس: 2 نفر/چک خوردیم.
بزرگترین شجاعت صبر است .
پول خورده درشت.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : kavoshgarnet، usa.lover، سارا کوچولو
Nov-01-2009، 09:25 PM (آخرین تغییر در این ارسال: Nov-01-2009 09:26 PM توسط saeedhei.)
ارسال: #28
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN

اصطلاح پنجم
to) cost an arm and a leg --- to be very expensive
بسیار گران قیمت، پرهزینه

EXAMPLE1: A college education in America cost an arm and a leg
مثال1: تحصیلات دانشگاهی در آمریکا بسیار پرهزینه است .

EXAMPLE2: All of the furniture at Honest Abe's cost an arm and a leg
مثال2: تمامی مبل ها در هانست ایب بسیار گرانقیمت است .


مترجم آنلاین: http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp
موفق و تندرست باشید.

شماره پرونده: 2014AS3### ABD/تاریخ مصاحبه: 16مارچ(3) 2014/تعداد نفرات کیس: 2 نفر/چک خوردیم.
بزرگترین شجاعت صبر است .
پول خورده درشت.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : ChairMan، usa.lover، سارا کوچولو، Hossein81
Nov-06-2009، 02:16 AM (آخرین تغییر در این ارسال: Nov-06-2009 02:16 AM توسط saeedhei.)
ارسال: #29
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
SPEAK ENGLISH LIKE AN AMERICAN

اصطلاح ششم
dead-end job --- a job that won't lead to anything else
شغل بدون آینده، شغل بدون ترقی، شغل به درد نخور

EXAMPLE1: Diana realized that working as a cashier was a dead-end job
مثال1: دیانا فهمید که کارکردن به عنوان یک صندوق دار شغل بدون آینده ای است

EXAMPLE2: Jim worked many dead-end jobs before finally deciding to start his own business
مثال2: جیم قبل از اینکه سرانجام تصمیم بگیرد کار خاص خودش را شروع کند کارهای بدرد نخور زیادی انجام داد

مترجم آنلاین: http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp
موفق و تندرست باشید.

شماره پرونده: 2014AS3### ABD/تاریخ مصاحبه: 16مارچ(3) 2014/تعداد نفرات کیس: 2 نفر/چک خوردیم.
بزرگترین شجاعت صبر است .
پول خورده درشت.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : usa.lover، ChairMan، سارا کوچولو، Hossein81
Nov-08-2009، 01:36 PM (آخرین تغییر در این ارسال: Nov-08-2009 01:53 PM توسط laili.)
ارسال: #30
RE: لغات کاربردی زبان انگلیسی
Close your eyes to something

معادل فارسی: چشم پوشی کردن / معنی ظاهری: چشم خود را برروی چیزی بستن

Button one's lips

معادل فارسی: زیپ دهان خود را کشیدن / معنی ظاهری: دکمه‌های لب خود را بستن!

Get something off one's chest

معادل فارسی: دل خود را خالی کردن / معنی ظاهری: چیزی را از سینه خود خارج کردن

Get up on the wrong side of the bed

معادل فارسی: از دنده چپ برخاستن / معنی ظاهری: از سمت نادرست تخت برخاستن

Give someone the cold shoulder

معادل فارسی: با کسی سرد برخورد کردن / معنی ظاهری: به کسی شانه سرد دادن!

Stand on one's own two feet

معادل فارسی: روی پای خود ایستادن / معنی ظاهری: روی دو پای خود ایستادن

Open a can of worms

معادل فارسی: آتش در لانه زنبور کردن / معنی ظاهری: یک قوطی پر از کرم را باز کردن

Scrape the bottom of the barrel

معادل فارسی: کفگیر به ته دیگ رسیده / معنی ظاهری: ته بشکه را تمیز کردن

Two heads are better than one

معادل فارسی: یک دست صدا ندارد / معنی ظاهری: دو تا کله بهتر از یکی است

Keep something under one's hat

معادل فارسی: تو دل خود نگه داشتن / معنی ظاهری: چیزی را زیر کلاه خود نگه داشتن

A bad vessel is seldom broken

معادل فارسی: بادمجان بم آفت ندارد / معنی ظاهری: یک ظرف بد به ندرت می‌شکند

White lie

معادل فارسی: دروغ مصلحت آمیز / معنی ظاهری: دروغ سفید

جهت تبلیغات در سایت با رایانامه ads@mohajersara.com تماس بگیرید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
 تشکر شده توسط : ChairMan، usa.lover، saeedhei، Monica، سارا کوچولو، Hossein81، Jav3
ارسال پاسخ 
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
ارتباط با مامهاجر سرابازگشت به بالابازگشت به محتواآرشیوپیوند RSS